Oblasti

Centrum pre verejnú politiku sa venuje v prvom rade príprave strategických dokumentov, ktoré pokrývajú zhruba politiky dnes existujúcich rezortov, a to tie, ktoré tvoria samotné jadro fungovania štátu z hľadiska jeho interakcie s občanmi.

V tejto chvíli ide najmä o oblasti hospodárskeho rozvoja, infraštruktúrnej politiky, školstva, vedy a výskumuzdravotníctva. V budúcnosti pribudnú aj aktivity vzťahujúce sa k rôznym oblastiam sociálnej politiky.

Okrem toho sa centrum venuje oblastiam, ktoré z hľadiska verejnej politiky možno nazvať prierezové. Ide najmä o dve témy. Prvou je fungovanie verejnej správy ako celku (vrátane riadenia ľudských zdrojov, riadenia vnútornej komunikácie štátnej správy či problematiky étosu vo verejnej sfére). Druhou je problematika verejného priestoru, vrátane tvorby zásad práce s verejným priestorom a územné plánovanie.

A nakoniec sa centrum v dohľadnej dobe bude venovať aj témam, ktoré spadajú mimo týchto tradičných oblastí, ako je tvorba štátnej doktríny Slovenskej republiky alebo budúcnosť verejnej sféry vzhľadom na technologický a sociálny rozvoj.